Informatie over toegangsbevoegdheden
Een Remote Desktop-beheerder met toegangsbevoegdheden kan computers toevoegen aan een lijst en vervolgens taken op…

Toegangsbevoegdheden instellen
U kunt op elke clientcomputer toegangsbevoegdheden instellen via het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren. Als u…

VNC-toegang en -besturing
Met Remote Desktop kunt u toegang krijgen tot een computer waarop VNC-software wordt uitgevoerd in…

Een rapport met beheerinstellingen ophalen
In een rapport met beheerinstellingen worden de commando's weergegeven die op clientcomputers worden geaccepteerd. Selecteer…

Netwerkgegevens coderen voor kopieer- en installatietaken
Remote Desktop kan verstuurde bestanden coderen met de commando's 'Kopieer onderdelen' en 'Installeer pakketten'. Codering…