VNC-toegang en -besturing

Met Remote Desktop kunt u toegang krijgen tot een computer waarop VNC-software wordt uitgevoerd in OS X, Linux of Windows, en het scherm van de computer bekijken en besturen. VNC-toegang is vergelijkbaar met het commando 'Bestuur' in Remote Desktop. Met deze functie kunt u een computer waarop VNC-software wordt uitgevoerd via een netwerk besturen met uw toetsenbord, trackpad of muis. Met deze functie beschikt u niet over andere beheerdersbevoegdheden voor Remote Desktop. U beschikt alleen over de bevoegdheden van de gebruiker die momenteel is ingelogd. VNC-viewers van andere leveranciers dan Apple kunnen Remote Desktop-clients besturen als de clients dit toestaan.

VNC-toegang wordt bepaald door de VNC-software. Om toegang tot een computer te krijgen waarop VNC-software wordt uitgevoerd, hoeft u alleen het IP-adres of de volledige domeinnaam te weten, plus het wachtwoord dat is ingesteld in de VNC-software. Het VNC-wachtwoord hoeft niet overeen te komen met een ander wachtwoord op het systeem. Het VNC-wachtwoord wordt bepaald door de VNC-configuratie.

WAARSCHUWING: Als u een VNC-viewer van een andere leverancier dan Apple toegang tot een Remote Desktop-client geeft, is dat minder veilig dan wanneer u de client bestuurt met Remote Desktop. Het is mogelijk dat in VNC-viewers van andere leveranciers toetsaanslagen die via het netwerk worden verstuurd, niet worden gecodeerd. Dit houdt in dat vertrouwelijke gegevens kunnen worden onderschept. Het toekennen van VNC-toegang voor het besturen van een scherm betekent dat er sprake is van vrijwel onbeperkte toegang.

Gebruik niet het wachtwoord van een lokale gebruiker op de clientcomputer of van een Remote Desktop-beheerder.

  1. Kies op de clientcomputer Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Delen'.

    Voer desgevraagd de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

  2. Selecteer 'Extern beheer' in de lijst aan de linkerkant.

  3. Klik op 'Computerinstellingen'.

  4. Selecteer 'VNC-viewers kunnen het scherm beheren met het volgende wachtwoord'.

  5. Geef een VNC-wachtwoord op en klik vervolgens op 'OK'.