Commando's op afstand uitvoeren

U kunt UNIX-commando's en -scripts uitvoeren op clientcomputers.

Eén UNIX-commando uitvoeren

Vanuit het venster 'UNIX-commando' kunt u één commando versturen naar de geselecteerde clientcomputers. Het commando wordt uitgevoerd via de bash-shell.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster. Selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Beheer' > 'Verstuur UNIX-commando'.

 3. Voer het commando in.

  • Bij een script met meerdere regels typt u elk commando op een aparte regel.

  • Als u een commando dat uit één regel bestaat, wilt opsplitsen om het beter leesbaar te maken, gebruikt u een schuine streep naar links () om een nieuwe regel te beginnen.

 4. Selecteer de bevoegdheden voor de uitvoering van het commando. U kunt het commando uitvoeren als een van de volgende gebruikers:

  • De gebruiker die op dit moment is ingelogd

  • Een andere gebruiker op de clientcomputer

  • De systeemgebruiker met de korte gebruikersnaam 'root'

Shellscripts uitvoeren

Met Remote Desktop kunt u shellscripts uitvoeren op clientcomputers. Shellscripts zijn bestanden met daarin een reeks UNIX-commando's die opeenvolgend worden uitgevoerd.

Het shellscript moet al op de clientcomputers aanwezig zijn. Als dat niet zo is, kunt u het scriptbestand ook naar de clientcomputers kopiëren met het commando 'Kopieer onderdelen' en het scriptbestand vervolgens uitvoeren met het commando 'Verstuur UNIX-commando'.

Voer het script uit als rootgebruiker (of als andere gebruiker met bevoegdheden op rootniveau) door "root" in te voeren in het veld voor de opgegeven gebruiker in het taakvenster. (De rootaccount hoeft niet te zijn ingeschakeld om de rootgebruiker te kunnen opgeven.) Het is niet mogelijk om een UNIX-commando uit te voeren als huidige gebruiker wanneer op de doelcomputer het inlogvenster wordt weergegeven. Op dat moment is er namelijk geen huidige gebruiker. Gebruik nooit sudo of su om taken uit te voeren als rootgebruiker. Deze commando's zijn interactief en hebben meer invoer en een reactie van het script nodig.

 1. Bereid uw script voor en bewaar het.

  Zorg ervoor dat uw script wordt bewaard als platte tekst met UNIX-regeleinden.

 2. Open Remote Desktop.

 3. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster. Selecteer vervolgens een of meer computers.

 4. Gebruik het commando 'Kopieer onderdelen' om het script naar de computers te kopiëren.

  Zie Bestanden kopiëren voor informatie.

 5. Nadat u het script hebt gekopieerd, kiest u 'Beheer' > 'Verstuur UNIX-commando'.

 6. Voer het script uit door de onderstaande tekst te typen:

  sh scriptnaam padnaam
 7. Klik op 'Verstuur'.

Een gecompileerd AppleScript-script uitvoeren

U kunt een gecompileerd AppleScript-script uitvoeren.

 1. Bewaar het script als programma.

 2. Open Remote Desktop.

 3. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster. Selecteer vervolgens een of meer computers.

 4. Gebruik het commando 'Kopieer onderdelen' om het programma naar de computers te kopiëren en selecteer de optie 'Open onderdelen' in het venster 'Kopieer onderdelen'.