Software bijwerken

Het bijwerken van software bestaat uit drie hoofdstappen:

 • Uitzoeken of een programma moet worden bijgewerkt

 • Verwijderen van de oude versie

 • Installeren van de nieuwe versie

De wijze waarop u software bijwerkt, hangt af van de wijze waarop de oorspronkelijke installatie is uitgevoerd.

Voer geen upgrades uit als gebruikers programma's hebben geopend.

Belangrijk: Het zonder licentieovereenkomst distribueren van auteursrechtelijk beschermde software is een schending van het auteursrecht.

 1. Genereer een rapport over de softwareversies om vast te stellen welke versie van de software op de clientcomputers is geïnstalleerd.

  Zie Bestandsrapporten aanmaken voor informatie.

 2. Verwijder de oude versie van de software.

  • Software die is geïnstalleerd op basis van een pakket of metapakket, wordt automatisch verwijderd wanneer u de nieuwe versie installeert.

  • Van software die is geïnstalleerd met het commando 'Kopieer onderdelen', moet u de oude versie verwijderen.

  • Voor software die is geïnstalleerd met behulp van een installatieprogramma van een ander bedrijf, kunt u een de-installatieprogramma gebruiken voordat u de nieuwe versie installeert. Als u een de-installatieprogramma moet gebruiken, kunt u dit naar alle clientcomputers kopiëren en vervolgens op afstand uitvoeren.

 3. Installeer de nieuwe software.