Richtlijnen voor NAT-routers

NAT-netwerken (Network Address Translation), zoals de netwerken waarvoor 'Internetdeling' van OS X wordt gebruikt, moeten op een speciale manier worden geconfigureerd.

Als u Remote Desktop wilt gebruiken om toegang tot een taakserver achter de NAT-router te krijgen, configureert u de NAT-router zodanig dat de TCP- en UDP-poortkoppeling voor poorten 3283 en 5900 is ingeschakeld. Als u toegang wilt tot clients achter de NAT-router, stuurt u unieke TCP- en UDP-poorten door naar alle clientcomputers achter de NAT-router. In het onderstaande voorbeeld worden de TCP- en UDP-poorten 3284 en 5901 doorgestuurd naar de clientcomputer op het adres 192.168.0.1.

Wanneer u computers aan een computerlijst in Remote Desktop toevoegt, moet u de adressen toevoegen met het IP-adres van de NAT-router en de doorgestuurde poortparen. Voeg het IP-adres en de poortparen toe voor elke computer achter de NAT-router.

Voorbeelddiagram van NAT-router