Overzicht
Met Remote Desktop kunt u vanaf één computer meerdere computers tegelijk beheren, met gebruikers communiceren,…

Computers beheren
In Remote Desktop kunt u op diverse manieren clientcomputers beheren en dagelijkse onderhoudstaken uitvoeren. Computers…

Interactie met studenten
Er is interactie mogelijk met afzonderlijke computers of groepen computers van studenten. Als u bijvoorbeeld…

Software implementeren
Vanaf uw Remote Desktop-beheerderscomputer of vanaf een computer met OS X Server kunt u software en…

Inventaris opmaken
U kunt gegevens over uw Mac-computers vastleggen en vervolgens op basis van die gegevens rapporten…