Interactie met studenten

Er is interactie mogelijk met afzonderlijke computers of groepen computers van studenten.

Als u bijvoorbeeld een computerlokaal beheert, kunt u de computer van een student besturen als de student hulp nodig heeft, computers observeren om te controleren of studenten de juiste programma's gebruiken, uw scherm delen met een student om iets te laten zien, of het scherm van studenten vergrendelen als u hun onverdeelde aandacht wilt. U kunt studenten een bericht sturen om aan te geven dat de les bijna is afgelopen, bestanden die ze nodig hebben naar hun computer kopiëren, hun voltooide opdrachten terug naar uw computer kopiëren en alle studenten aan het einde van de les uitloggen.

interactie met studenten

Schermen besturen en observeren

Met Remote Desktop hebt u geen KVM-schakelaar (voor toetsenbord, beeldscherm en muis) meer nodig om via het netwerk toegang te krijgen tot een computer. U kunt de computer van een student op afstand besturen als u de activiteiten van studenten wilt bijhouden. Ook kunt u ook uw computerscherm delen om te laten zien hoe ze een bepaalde opdracht kunnen uitvoeren. Zie Eén clientcomputer besturen of observeren en Meerdere clientcomputers observeren voor informatie.

Schermen delen

U kunt uw scherm of het scherm van een student weergeven als u iets wilt uitleggen of laten zien. Zie Schermen delen met clientcomputers voor informatie.

Schermen vergrendelen

U kunt de schermen van uw studenten vergrendelen om te voorkomen dat zij hun computer gebruiken terwijl u wilt dat zij zich op andere activiteiten concentreren. U kunt dan afbeeldingen of berichten op de vergrendelde schermen weergeven om studenten te laten weten wanneer hun computer weer beschikbaar is. Zie Een scherm vergrendelen of ontgrendelen voor informatie.

Berichten versturen

U kunt Remote Desktop-berichten versturen als u met studenten wilt communiceren of een student een-op-een-ondersteuning wilt geven. U kunt de studenten bijvoorbeeld meedelen dat over enkele ogenblikken een activiteit in het leslokaal zal starten of dat ze nog tien minuten hebben om een toets af te maken. Zie Berichten versturen voor informatie.

Bestanden kopiëren

U kunt elektronisch hand-outs verspreiden en huiswerk innemen. Zie Bestanden kopiëren voor informatie.

De huidige gebruikers uitloggen

U kunt studenten uitloggen of hun Mac-computers uitzetten. Zie Een computer in de sluimerstand zetten, uitzetten, uitloggen of opnieuw opstarten voor informatie.