Inventaris opmaken

U kunt gegevens over uw Mac-computers vastleggen en vervolgens op basis van die gegevens rapporten aanmaken.

Kies de Mac-computers waarvoor u een profiel wilt aanmaken en geef aan welke gegevens u wilt vastleggen en hoe vaak. U kunt bijvoorbeeld gegevens verzamelen over het netwerkgebruik van studenten wanneer ze van les naar les gaan met hun Mac-laptop, zodat u weet welke studenten de meeste netwerkbandbreedte gebruiken. U kunt ook gegevens verzamelen over het gebruik van programma's op de gedeelde Mac-computers in een computerlokaal om na te gaan welke gebruikers bepaalde programma's gebruiken. Als u actuele gegevens nodig hebt, kunt u vlak voordat u een rapport aanmaakt gegevens verzamelen. U kunt echter ook een planning opgeven, zodat gegevens met regelmaat worden verzameld. Deze gegevens worden bewaard in de ingebouwde SQL-database (Structured Query Language) van Remote Desktop en kunnen worden gebruikt op het moment waarop u ze nodig hebt.

U kunt ook een taakserver aanmaken. Dit is een Remote Desktop op een Mac die gegevens verzamelt en de bijbehorende database deelt met bevoegde Remote Desktop-beheerders. Zie Een externe taakserver configureren voor informatie.

Inventaris opmaken

Systeemoverzichts- en hardwarerapporten

Met de verzamelde gegevens worden in Remote Desktop rapporten gegenereerd volgens uw opgaven.

Het rapport met het systeemoverzicht bevat gegevens over de Wi-Fi-instellingen, poort- en beeldschermkenmerken, apparatuur, netwerkinstellingen, systeemvoorkeuren, printerlijsten en de belangrijkste software op een Mac-computer.

Het hardwarerapport bevat gegevens over opslag-, Thunderbolt-, USB- en FireWire-apparaten, netwerkinterfaces, geheugenmodules en uitbreidingskaarten. Zie Hardwarerapporten aanmaken voor informatie.

Softwarerapporten

In het softwareversierapport kunt u de versie van geïnstalleerde programma's bekijken.

Gebruik het rapport over softwareverschillen om te zoeken naar verouderde of niet-standaardprogrammaversies. Zie Bestandsrapporten aanmaken voor informatie.

Rapport met beheerinstellingen

Het rapport met beheerinstellingen bevat informatie over de beheerdersbevoegdheden die op Mac-computers zijn in- of uitgeschakeld in het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren. Zie Een rapport met beheerinstellingen ophalen voor informatie.

Rapport over Mac-gebruik

Het rapport met de gebruikersgeschiedenis bevat de historische inloggegevens van een bepaalde gebruiker.

In het rapport over programmagebruik ziet u welke programma's worden gebruikt en door wie. Zie Rapporten over het computergebruik aanmaken voor informatie.

Rapport over netwerktest en over netwerkinterfaces

Aan de hand van een netwerktestrapport kunt u problemen oplossen met de communicatie tussen uw beheerders-Mac-computer en de client-Mac-computers.

Het rapport over netwerkinterfaces kan ook handig zijn bij het oplossen van problemen met netwerkhardware. Als u bijvoorbeeld vanaf de beheerders-Mac-computer geen onderdelen kunt kopiëren naar bepaalde Mac-computers, kunt u via het rapport een slechte verbinding met die Mac-computers opsporen.

Uw eigen rapporten genereren

Omdat de Remote Desktop-database een standaard SQL-structuur heeft, kunt u ook uw favoriete SQL-scripts gebruiken voor zoekopdrachten in verzamelde gegevens en voor het sorteren en analyseren van deze gegevens. U kunt ook gegevens uit de database exporteren naar een bestand, zodat u het kunt bekijken in een ander programma, zoals Numbers. Zie Rapporten exporteren voor informatie.

Zoekrapporten

Gebruik het rapport 'Zoekacties in bestanden' of 'Zoeken met Spotlight' om op Mac-computers te zoeken naar specifieke bestanden en mappen of om geïnstalleerde programma's te controleren. Zie Bestanden zoeken voor informatie.