Bepalen hoe u een computer bestuurt en observeert

Als u inlogt bij een clientcomputer met een andere gebruikersaccount dan de account van de gebruiker die momenteel is ingelogd, kunt u aangeven wiens bureaublad u wilt zien wanneer u de computer bestuurt of observeert. Deze instellingen zijn per computer verschillend.

 • Deel het scherm: U kunt precies zien wat de ingelogde gebruiker ziet.

 • Verbind met een virtueel beeldscherm: U ziet alleen het bureaublad van de gebruikersaccount die u voor de identiteitscontrole op de computer hebt gebruikt. Op deze manier kunt u de computer beheren of programma's openen zonder de ingelogde gebruiker te onderbreken.

 • Vraag om opdracht: U kunt een van de twee opties hierboven kiezen om in te loggen bij de computer.

Bepalen welk bureaublad u ziet als u een computer observeert en bestuurt

Standaard ziet u, als u een clientcomputer bestuurt of observeert, exact hetzelfde als de externe gebruiker.

Als u een computer wilt beheren zonder te zien wat de huidige gebruiker aan het doen is, kunt u het bureaublad weergeven van de gebruikersaccount die voor de identiteitscontrole is gebruikt. Als er nog een gebruiker is ingelogd wanneer u de computer bestuurt en observeert, ziet u het bureaublad van de gecontroleerde gebruiker. De andere gebruiker kan de computer intussen gewoon blijven gebruiken. Als er niemand anders is ingelogd, of als de gecontroleerde gebruiker is ingelogd, ziet u hetzelfde scherm als degene bij de computer.

Als u deze optie gebruikt, kunt u overwegen om op elke clientcomputer een beheerdersaccount aan te maken die uitsluitend wordt gebruikt om de computer te beheren, te besturen en te observeren met Remote Desktop.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer de computer.

 2. Kies 'Archief' > 'Toon info'.

 3. Klik op 'Kenmerken' en klik vervolgens op 'Wijzig'.

 4. Voer de gebruikersnaam en het wachtwoord in.

  Dit is de gebruiker wiens bureaublad u ziet wanneer u een clientcomputer bestuurt of observeert.

 5. Klik op 'Besturing en observatie'.

  • Gebruik de opties onder 'Als deze computer afzonderlijk wordt geobserveerd en het beeldscherm door een andere gebruiker in gebruik is' om een specifieke computer te besturen of observeren.

  • Met de opties onder 'Als deze computer samen met andere computers wordt geobserveerd en het beeldscherm door een andere gebruiker in gebruik is' kunt u meerdere computers tegelijk observeren.

Toestemming vragen voordat u een computer observeert of bestuurt

U kunt exact hetzelfde zien als de gebruiker van de clientcomputer, maar u moet daar eerst toestemming voor krijgen. Zodra u verbinding probeert te maken, verschijnt er een dialoogvenster op het beeldscherm van de gebruiker met een verzoek om toestemming. U kunt pas doorgaan nadat de gebruiker deze toestemming heeft verleend.

 1. Kies op de clientcomputer Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren' en klik vervolgens op 'Delen'.

 2. Selecteer 'Extern beheer' en klik op de knop 'Computerinstellingen'.

 3. Schakel het aankruisvak 'Iedereen mag toestemming vragen om het scherm te beheren' in.