Eén clientcomputer besturen of observeren

U kunt een scherm besturen om een gebruiker met een probleem te helpen of om taken uit te voeren op een computer die geen beeldscherm heeft. Dit heeft als voordeel dat u geen KVM-schakelaar (voor toetsenbord, beeldscherm en muis) nodig hebt.

U kunt elke computer observeren waarop Extern beheer is geconfigureerd en die is toegevoegd aan een computerlijst van Remote Desktop. Zie Remote Desktop installeren en configureren en Remote Desktop-clients toevoegen voor informatie.

U kunt het scherm besturen van de ingelogde gebruiker of van een gebruiker waarvoor observatie- en besturingsbevoegdheden zijn ingeschakeld. Zie Informatie over toegangsbevoegdheden voor informatie over bevoegdheden in Remote Desktop.

U kunt het toetsenbord, het trackpad of de muis van slechts één computer tegelijk besturen. Speciale toetsen zoals de toetsen voor het geluidsvolume, de helderheid van het beeldscherm en het verwijderen van media zijn niet van invloed op de clientcomputer.

Een client besturen of observeren

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Interactie' > 'Bestuur' of 'Interactie' > 'Observeer'.

  Als op de clientcomputer voor meer dan één gebruiker bevoegdheden voor observeren en besturen zijn ingeschakeld, kunt u de ingelogde gebruiker kiezen of een andere gebruiker.

Als u een scherm bekijkt met een groter venster, zijn de instellingen in het paneel 'Besturing en observatie' van het voorkeurenvenster van Remote Desktop bepalend voor het scrolgedrag van het scherm. Zie Het voorkeurenvenster van Remote Desktop voor informatie.

Als in het voorkeurenvenster van Remote Desktop is ingesteld dat de besturing van het toetsenbord, het trackpad of de muis moet worden gedeeld, is het toetsenbord, het trackpad of de muis van de externe computer actief en hebben de handelingen die daarmee worden uitgevoerd, hetzelfde effect als wanneer het toetsenbord, het trackpad of de muis van de beheerderscomputer wordt gebruikt. Als in het voorkeurenvenster is ingesteld dat deze besturing niet moet worden gedeeld, functioneren het toetsenbord, het trackpad of de muis van de externe computer niet wanneer de besturing in handen is van de beheerderscomputer.

Schakelen tussen de besturings- en observatiemodus

U kunt overschakelen van het besturen naar het observeren van één client.

 • Klik op Knop 'Bestuur' in de knoppenbalk.

  Als deze knop is geselecteerd, bestuurt u de clientcomputer. Anders observeert u alleen.

Besturing delen met een gebruiker

Wanneer u een computer bestuurt, kunt u de bediening van het toetsenbord, het trackpad of de muis volledig overnemen of de bediening delen met de externe gebruiker.

Het scherm van een gebruiker vergrendelen

U kunt het scherm van een computer vergrendelen terwijl u dat scherm bestuurt om te voorkomen dat de gebruiker ziet wat u doet.

 • Klik op Knop 'Gordijn' of kies 'Interactie' > 'Vergrendel scherm' en typ vervolgens het bericht dat moet worden weergegeven wanneer het scherm is vergrendeld.

Het scherm vastleggen in een bestand

U kunt een afbeelding van het externe scherm maken en bewaren in een bestand op de beheerderscomputer. Het bestand heeft dezelfde resolutie en kleurdiepte als het bestuurde scherm.

 • Klik op Cameraknop in de knoppenbalk en voer een naam voor het bestand in.

Het besturingsvenster op volledige of passende grootte weergeven

Wanneer u een client bestuurt of observeert, kunt u het clientvenster op volledige grootte of geschaald binnen het besturingsvenster weergeven.

 • Klik op Knop voor volledige grootte in de knoppenbalk.

Klemborden delen voor kopieer- en plakbewerkingen

Wanneer u een clientcomputer bestuurt, kunt u gegevens van het klembord van de beheerderscomputer overzetten naar het klembord van de clientcomputer en andersom. Met het gedeelde klembord kunt u het volgende doen:

 • Tekst en afbeeldingen uit documenten op de ene computer kopiëren en in documenten op de andere computer plakken.

 • Tekst en afbeeldingen op de ene computer selecteren en naar een andere computer slepen.

 • Een koppeling in uw webbrowser kopiëren en vervolgens in een webbrowser op de externe computer plakken.

 • Tekst in een document op de ene computer selecteren en naar het bureaublad van de andere computer slepen om een knipselbestand aan te maken.

De toetscombinaties voor 'Kopieer', 'Knip' en 'Plak' worden altijd doorgegeven aan de clientcomputer.

 • Om automatisch het klembord te delen tussen de beheerderscomputer en de clientcomputer, klikt u op Knop voor automatisch delen van klembord in de knoppenbalk.

 • Om de inhoud van het klembord van de clientcomputer over te brengen naar uw klembord, klikt u op Knop voor overbrengen van inhoud van client naar beheerder in de knoppenbalk.

 • Om de inhoud van uw klembord over te brengen naar het klembord van de clientcomputer, klikt u op Knop voor overbrengen van inhoud van beheerder naar client in de knoppenbalk.

Meerdere schermen van een clientcomputer weergeven

Als u een clientcomputer bestuurt of observeert die meerdere beeldschermen heeft, kunt u beide schermen weergeven (naast elkaar in één venster) of één scherm weergeven.

 • Klik in de knoppenbalk om te schakelen tussen de schermen.

Beeldkwaliteit van het scherm aanpassen

Wanneer u een clientcomputer bestuurt of observeert, kunt u de kwaliteit van de afbeeldingen op het scherm aanpassen.

 • Sleep de schuifknop in de knoppenbalk naar links om de beeldkwaliteit te verlagen of naar rechts om de kwaliteit te verhogen.