Extra beeldschermen van een VNC-server weergeven

Als op een clientcomputer VNC-software van een andere leverancier dan Apple wordt uitgevoerd en de computer meerdere schermen heeft, maar u deze schermen tijdens het observeren van de computer niet kunt zien, kan het zijn dat u voor elk extra scherm een aangepast poortnummer moet toevoegen.

Om het standaardbeeldscherm te besturen van een VNC-server die op TCP-poort 5900 luistert, stelt u de schermdelingspoort in op 5900. Om het tweede en derde beeldscherm te besturen, kunt u de schermdelingspoort instellen op respectievelijk 5901 en 5902.

  1. Voeg een aangepast poortnummer toe aan de computergegevens, zoals wordt beschreven in Een computer configureren waarop VNC-software wordt uitgevoerd.

  2. Gebruik het nummer van het beeldscherm voor het laatste nummer in de aanduiding van de schermdelingspoort (de beeldschermaanduidingen beginnen met "0" voor het standaard, primaire beeldscherm).