AppleScript-basisvaardigheden
AppleScript kan een krachtig hulpmiddel zijn voor automatiseringstaken in Remote Desktop. AppleScript is een krachtige…

Het AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop gebruiken
U kunt het AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop bekijken in Scripteditor. Elk scriptgeschikt programma bevat een…

Informatie over AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop
Meer informatie over het gebruik van klassen en commando's voor Remote Desktop. Belangrijk: Dit onderwerp…

Voorbeeld van een AppleScript
Dit voorbeeldscript kunt u gebruiken om een groep computers snel op te schonen. Eerst worden…