AppleScript-basisvaardigheden

AppleScript kan een krachtig hulpmiddel zijn voor automatiseringstaken in Remote Desktop.

AppleScript is een krachtige en flexibele scripttaal die is ingebouwd in OS X. U gebruikt AppleScript met Remote Desktop voor het aanmaken van toetscombinaties, het automatiseren van terugkerende taken of het aanmaken van aangepaste programma's waarmee u veel tijd kunt besparen. Scripts voeren commando's uit op basis van interactie met de gebruiker, of door gegevens, documenten of situaties te verdelen en te analyseren. AppleScript is een volledige taal met voorwaardelijke instructies en vergelijkings- en rekenkundige bewerkingen, waarin variabelen kunnen worden bewaard.

Zie AppleScript Help in OS X Help als u wilt leren programmeren met AppleScript.

AppleScript-scripts bestaan uit commando's die naar objecten worden verstuurd. Objecten kunnen onder meer programma's, scripts, vensters, instellingen en de Finder zijn. Deze objecten kunnen specifieke commando's ontvangen en reageren met de gewenste acties. In feite geeft u met een script een opdracht aan een programma (in dit geval Remote Desktop) om een bepaalde taak uit te voeren of om gegevens op te halen. In het script kunt u voorwaardelijke instructies opnemen waarmee automatisch beslissingen worden genomen. Daarnaast kunt u het script een geheugen geven door variabelen te definiëren.

Alle basisfuncties van Remote Desktop kunnen met scripts worden aangestuurd. Als beheerder kunt u een AppleScript-script gebruiken voor alle taken die u normaal gesproken uitvoert door te wijzen en te klikken. Bijvoorbeeld:

  • Informatie over een computer opvragen

  • De naam van een computer wijzigen

  • Computers aan een lijst toevoegen

  • Onderdelen kopiëren of installeren

  • Een rapporttaak uitvoeren