Het AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop gebruiken

U kunt het AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop bekijken in Scripteditor.

Elk scriptgeschikt programma bevat een AppleScript-woordenboek. Dit is een lijst met objecten en berichten die een programma kan begrijpen. In het woordenboek van Remote Desktop staat bijvoorbeeld een object met de naam "computer list". Hiervoor is de volgende vermelding opgenomen:

computer list n [naam onderdeel] : Een lijst met computers.ONDERDELENbevat computers, opgenomen in programma.EIGENSCHAPPENid (Unicode-tekst, alleen-lezen): De unieke identificatie (UUID) van de computerlijst.name (Unicode-tekst) : De naam van de computerlijst.

Een "computer list" is een object dat andere objecten bevat (in dit geval "computers") en dat kenmerken heeft als "id" en "name". Wanneer een query op dit object wordt uitgevoerd, kunnen de waarden voor de kenmerken worden geretourneerd (in Unicode-tekst, zoals aangegeven). U kunt echter niet de "id" binnen het script wijzigen, omdat de id is aangemerkt als "alleen-lezen". Op dit object kan actie worden ondernomen door de "werkwoorden" of berichten in een script.

Het woordenboek bevat tevens "werkwoorden" of berichten. Deze werkwoorden zijn commando's waarmee een actie wordt uitgevoerd op de objecten in het woordenboek. In het woordenboek van Remote Desktop staat bijvoorbeeld het werkwoord "add" (toevoegen). Hiervoor is de volgende vermelding opgenomen:

add v : Een computer aan een taak toevoegen.add computer : De computer.to computer list : De computerlijst (of taak) waaraan de computer moet worden toegevoegd.

Deze vermelding vertelt u op welk object en hoe de door het werkwoord uitgedrukte actie kan worden uitgevoerd. Deze vermelding geeft aan dat Remote Desktop een bepaalde computer kan toevoegen aan een computerlijst. De actie die door het werkwoord "add" wordt uitgedrukt, wordt uitgevoerd op de objecten "computer" en "computer list".

  1. Open AppleScript-editor.

  2. Kies 'Archief' > 'Open woordenboek'.

  3. Kies 'Remote Desktop'.

  4. Klik op 'OK'.

    Het AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop is ook beschikbaar in Informatie over AppleScript-woordenboek voor Remote Desktop.