Voorbeeld van een AppleScript

Dit voorbeeldscript kunt u gebruiken om een groep computers snel op te schonen.

Eerst worden de computerschermen vergrendeld om te voorkomen dat de uitvoering van het script wordt verstoord. Vervolgens worden alle onderdelen verwijderd die op de actieve bureaubladen van de clientcomputers zijn achtergebleven. Tot slot wordt de prullenmand van de client geleegd en worden de schermen ontgrendeld.

WAARSCHUWING: Dit voorbeeldscript is alleen bedoeld ter educatie en biedt geen expliciete of impliciete garantie met betrekking tot de geschiktheid van dit script voor uw computeromgeving. Met dit script worden ook onderdelen op de doelcomputers verwijderd. Het gebruik van dit script is op eigen risico.

-- Begin commando's te versturen naar de lokale kopie van Remote Desktop tell application "Remote Desktop" -- bepaal op welke lijst u de bewerking wilt uitvoeren -- in dit voorbeeld is dat de lijst "Klaslokaal" set these_computers to computer list "Klaslokaal" -- bepaal welke tekst er op het vergrendelde scherm moet verschijnen set screen_message to "Even geduld" as Unicode text -- maak een UNIX-script waarmee een AppleScript wordt uitgevoerd op de externe computers set the UNIX_script to ¬ "osascript -e 'tell application "Finder" to move " & ¬ "(every item of the desktop whose class isn't disk) to the trash'" -- stel de parameters voor de vergrendelingstaak in set lock_task to make new lock screen task with properties ¬ {name:"Lock Klaslokaal", message:screen_message} -- voer de taak uit execute lock_task on these_computers -- stel de parameters voor het UNIX-script in set clean_task to make new send unix command task with properties ¬ {name:"Desktop opschonen", showing output:false, script:UNIX_script} -- voer de taak uit execute clean_task on these_computers -- maak daarna de prullenmand leeg execute (make new empty trash task) on these_computers -- ontgrendel het scherm als dat is gebeurd execute (make new unlock screen task) on these_computersend tell