Informatie over kickstart

Met de commandoregeltool kickstart kunt u onderdelen van Remote Desktop installeren, verwijderen, activeren, configureren en herstarten zonder dat u de computer opnieuw hoeft te starten.

U kunt alle functies in het gedeelte 'Extern beheer' van het paneel 'Delen' in Systeemvoorkeuren configureren. De tool kickstart kan samen met SSH worden gebruikt om externe computers te configureren.

Meer informatie over de voorziening

De tool kickstart staat niet in het standaard-shell-pad. De tool moet expliciet worden geactiveerd op de bewaarlocatie: /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart

Gebruik het commando sudo met een beheerdersaccount als u de tool kickstart wilt gebruiken. U kunt ook 'Verstuur UNIX-commando' gebruiken.

De syntaxis en de acties die met kickstart kunnen worden uitgevoerd, kunt u weergeven door het volgende commando uit te voeren:

sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -help

Voorbeeldcommando's met kickstart

Alle commando's die in dit gedeelte worden beschreven, moeten als één tekstregel worden getypt. Het is niet erg als de tekst doorloopt naar de volgende regel; voer geen Return-tekens in. Hier zijn enkele voorbeelden van acties die u kunt uitvoeren met kickstart:

 • Remote Management activeren, toegangsbevoegdheden voor alle gebruikers inschakelen en Remote Desktop Agent herstarten:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -access -on -restart -agent -privs -all
 • Remote Management activeren, toegangsbevoegdheden voor de gebruikers 'admin' inschakelen, volledige bevoegdheden toekennen aan de gebruikers 'admin', en de onderdelen Remote Desktop Agent en Menu herstarten:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -access -on -users admin -privs -all -restart -agent -menu
 • Remote Management activeren en toegangsbevoegdheden van alle gebruikers uitschakelen:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -access -off
 • Het proces Remote Desktop Agent uitzetten:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -agent -stop
 • Toegang tot Remote Desktop voor een computer deactiveren:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate -configure -access -off