Informatie over networksetup

Met de commandoregeltool networksetup kunt u de netwerkinstellingen van clients configureren.

Alle commando's die voor networksetup worden gebruikt, kunt u in Remote Desktop uitvoeren via de taak 'Verstuur UNIX -commando'.

De syntaxis, uitleg en voorbeelden van de commandoregel vindt u in de helpprompt van de tool:

networksetup-help

Hieronder vindt u enkele mogelijkheden van networksetup.

Vlag

Beschrijving

-listallnetworkservices

Hiermee kunt u een lijst weergeven van alle netwerkvoorzieningen op de hardwarepoorten van de computer. Een sterretje (*) geeft aan dat een netwerkvoorziening is uitgeschakeld.

-setmanual netwerkvoorziening ip subnet router

Hiermee kunt u de TCP/IP-configuratie voor de netwerkvoorziening instellen op 'Handmatig', waarbij het IP-adres wordt ingesteld op 'ip', het subnetmasker wordt ingesteld op 'subnet' en het routeradres wordt ingesteld op 'router'. Bijvoorbeeld:

networksetup -setmanual "Ethernet" 192.168.100.100 255.255.255.0 192.168.100.1
-setdhcp netwerkvoorziening [clientid]

Hiermee kunt u de TCP/IP-configuratie voor de opgegeven netwerkvoorziening instellen op het gebruik van DHCP. De client-ID is optioneel. Geef "Empty" op voor '[clientid]' om de client-ID voor DHCP te wissen. Bijvoorbeeld:

networksetup -setdhcp "Ethernet"
-setbootp netwerkvoorziening

Hiermee kunt u de TCP/IP-configuratie voor de opgegeven netwerkvoorziening instellen op het gebruik van BOOTP. Bijvoorbeeld:

networksetup -setbootp "Ethernet"
-setmanualwithdhcprouter netwerkvoorziening ip

Hiermee kunt u handmatig het IP-adres opgeven dat voor de opgegeven netwerkvoorziening voor DHCP moet worden gebruikt. Bijvoorbeeld:

networksetup -setmanualwithdhcprouter "Ethernet" 192.168.100.120
-setdnsservers netwerkvoorziening dns1 [dns2]

Hiermee kunt u de IP-adressen opgeven van de servers die voor de opgegeven netwerkvoorziening moeten worden gebruikt om de domeinnamen om te zetten. U kunt elk gewenst aantal servers opgeven (vervang 'dns1', 'dns2', enzovoort door de IP-adressen van de domeinnaamservers). Als u alle DNS-vermeldingen voor de opgegeven netwerkvoorziening wilt wissen, typt u "empty" (leeg) op de plek van de DNS-servernamen. Bijvoorbeeld:

networksetup -setdnsservers "Ethernet" 192.168.100.100 192.168.100.12
-setsearchdomains netwerkvoorziening domein1 [domein2]

Hiermee kunt u het zoekdomein voor de opgegeven netwerkvoorziening instellen. U kunt elk gewenst aantal zoekdomeinen opgeven (vervang 'domein1', 'domein2', enzovoort door de naam van een lokaal domein). Als u alle zoekdomeinvermeldingen voor de opgegeven netwerkvoorziening wilt wissen, typt u "empty" (leeg) op de plek van de domeinnaam. Bijvoorbeeld:

networksetup -setsearchdomains "Ethernet" voorbeeld.com foo.com
-setwebproxy netwerkvoorziening domein poortnummer (on | off) [gebruikersnaam wachtwoord]

Met dit commando kunt u de webproxy voor een netwerkvoorziening instellen met domein en poortnummer. Hiermee schakelt u de proxy in. Desgewenst kunt u aangeven of u geaccepteerde proxyondersteuning wilt in- of uitschakelen. Geef de gebruikersnaam en het wachtwoord op als u geaccepteerde proxyondersteuning wilt inschakelen. Bijvoorbeeld:

networksetup -setwebproxy "Ethernet" proxy.bedrijf.com 80 on hans mijnwachtwoord
-help

Met dit commando kunt u een lijst weergeven met alle beschikbare commando's in de tool Netwerkconfiguratie, met verklarende informatie.