Informatie over systemsetup

De commandoregeltool systemsetup wordt samen met OS X geïnstalleerd en kan worden gebruikt om de clientinstellingen te wijzigen. Elk commando dat in systemsetup wordt gebruikt, kan in Remote Desktop worden uitgevoerd via de taak 'Verstuur UNIX-commando'.

De syntaxis, uitleg en voorbeelden van de commandoregel vindt u in de helpprompt van de tool:

sudo systemsetup -help

Zorg ervoor dat u systemsetup vooraf laat gaan door het commando sudo.

Zie Mac OS X: sudo-commando mag geen leeg wachtwoord hebben voor informatie over het commando sudo.

Hieronder vindt u enkele mogelijkheden van systemsetup.

Vlag

Beschrijving

-setallowpowerbuttontosleepcomputer (on | off)

Hiermee kunt u instellen of de sluimerstand van de computer kan worden ingeschakeld met de aan/uit-knop. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setallowpowerbuttontosleepcomputer on
-setdate mm:dd:jj

Hiermee kunt u de huidige maand, de huidige dag en het huidige jaar instellen. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setdate 04:09:13
-setlocalsubnetname naam

Hiermee stelt u de gewenste naam voor de lokale host in. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setlocalsubnetname LabMac1
-setnetworktimeserver tijdserver

Hiermee geeft u een netwerktijdserver op. Voer het IP-adres of de DNS-naam in voor de netwerktijdserver. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setnetworktimeserver time.apple.com
-setremotelogin ( on | off )

Hiermee kunt u de voorziening voor extern inloggen (SSH) in- of uitschakelen.

Belangrijk: Als u de voorziening voor extern inloggen uitschakelt, kunt u de computer niet meer beheren met SSH voor extern inloggen. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setremotelogin on
-setrestartfreeze ( on | off )

Hiermee kunt u aangeven of de computer automatisch opnieuw moet worden opgestart als de computer is vastgelopen. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setrestartfreeze on
-setrestartpowerfailure ( on | off )

Hiermee kunt u aangeven of de computer automatisch opnieuw moet worden opgestart na een stroomstoring. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setrestartpowerfailure on
-setsleep minuten

Hiermee kunt u de periode van inactiviteit instellen waarna de sluimerstand op de computer wordt ingeschakeld. Geef 'Never' of 'Off' op als de sluimerstand nooit moet worden ingeschakeld. Als u de sluimerstand inschakelt, kunt u de computer niet extern beheren wanneer de sluimerstand actief is. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setsleep 60
-settime uu:mm:ss

Hiermee kunt u de huidige tijd instellen. Het tijdsargument moet worden opgegeven in de 24-uursnotatie. Bijvoorbeeld:

systemsetup -settime 16:20:00
-settimezone tijdzone

Hiermee stelt u de lokale tijdzone in. Gebruik

-listtimezones

om een lijst met geldige argumenten voor tijdzones weer te geven. Bijvoorbeeld:

systemsetup -settimezone US/Pacific
-setusingnetworktime ( on | off )

Hiermee kunt u het gebruik van de netwerktijd in- of uitschakelen. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setusingnetworktime on
-setWaitForStartupAfterPowerFailure seconden

Hiermee kunt u het aantal seconden instellen waarna de computer opnieuw wordt opgestart na een stroomstoring. De waarde voor seconden moet een veelvoud van 30 seconden zijn. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setWaitForStartupAfterPowerFailure 30
-setwakeonnetworkaccess ( on | off )

Hiermee kunt u aangeven of de sluimerstand op de computer moet worden uitgeschakeld wanneer een netwerkbeheerpakket naar de server wordt verstuurd. Bijvoorbeeld:

systemsetup -setwakeonnetworkaccess on