Kopieeropties

Telkens wanneer u een onderdeel naar een client kopieert, kunt u de locatie en eigenaar van het gekopieerde bestand selecteren, de gebruikte netwerkbandbreedte selecteren en aangeven welke bewerking moet worden uitgevoerd als er dubbele bestanden zijn of als het kopiëren mislukt.

Plaats onderdelen in

Er zijn verschillende vooraf ingestelde bestemmingen beschikbaar in het venstermenu 'Plaats onderdelen in', waaronder de programmamap. Als de gewenste bestemming niet in de lijst staat, kunt u een volledige padnaam opgeven.

Als een onderdeel al bestaat

Als een onderdeel met dezelfde naam als het onderdeel dat u kopieert al op de bestemming bestaat, kunt u het volgende doen:

  • Het bestaande onderdeel vervangen

  • Het bestaande onderdeel vervangen als dit ouder is dan het nieuwe

  • Het bestaande onderdeel hernoemen

  • Het gekopieerde onderdeel hernoemen

  • Per geval een van de bovenstaande opties kiezen

Stel eigendom van onderdeel in op

Gekopieerde bestanden nemen standaard de eigenaar en groep van de doelmap over. U kunt echter het volgende doen:

  • De huidige eigenaar handhaven

  • De eigenaar instellen op 'Huidige gebruiker'

  • Een gebruiker en groep opgeven

Als zich een probleem voordoet

Als het gekopieerde bestand niet aankomt op een bepaalde client, wordt de kopieerbewerking voortgezet voor alle deelnemende clients. U kunt echter instellen dat de kopieerbewerking moet worden geannuleerd als een van de deelnemende clients een fout meldt. Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster 'Pakketten installeren'.

Na kopiëren

U kunt een gekopieerd onderdeel meteen na het kopiëren openen. Als u deze optie selecteert, wordt het bestand geopend in het programma waarin het is aangemaakt.

Beveiliging

De gegevens die via het netwerk worden verstuurd, kunnen worden gecodeerd. Selecteer de optie 'Codeer netwerkgegevens' als u veiligheid belangrijker vindt dan prestaties. Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster 'Pakketten installeren'.

Netwerkgebruik

Bestanden worden gekopieerd met de maximaal handhaafbare snelheid voor het netwerk, zodat Remote Desktop alle beschikbare bronnen gebruikt om de kopie snel en efficiënt te maken. Afhankelijk van de overige netwerkactiviteit, kunt u de datatransfersnelheid voor het kopiëren beperken. U kunt een geschatte maximale gegevenssnelheid in kilobytes per seconde instellen voor het kopiëren van bestanden. Deze optie is ook beschikbaar in het dialoogvenster 'Pakketten installeren'.