Lijstsymbolen

In het hoofdvenster van Remote Desktop worden de volgende symbolen weergegeven naast lijsten:

Symbool

Beschrijving

Trapsgewijze computers

Lijst 'Alle computers'

Computer met lijst

Lijst 'Remote Desktop'

Computer met tandwiel

Slimme lijst

Computer met scanner

Scanner

Timer

Lijst 'Actieve taken'

Kalender

Lijst 'Taakgeschiedenis'

Kijker

Taakserver-wachtrij