Systeemstatus (basis)

De volgende symbolen geven de basisstatus voor het CPU-gebruik, het schijfgebruik en het vrije geheugen voor de geobserveerde clients aan:

Symbool

Beschrijving

rode cirkel of rood vierkant

Een of meer voorzieningsstatistieken zijn rood. Dit symbool heeft voorrang op gele of groene indicatoren.

gele cirkel of geel driehoekje

Een of meer voorzieningsstatistieken zijn geel. Dit symbool heeft voorrang op gele indicatoren.

Groene cirkel

De voorziening wordt uitgevoerd binnen ingestelde parameters.

Grijze cirkel

Er is geen informatie over de voorziening beschikbaar.