Systeemstatus (gedetailleerd)

De volgende symbolen worden weergegeven na verdere inspectie van de statusindicatoren voor geobserveerde clients.

CPU-gebruik

Symbool

Beschrijving

Groene cirkel voor CPU

Het gebruik is 60% of minder.

Geel vierkant voor CPU

Het gebruik is tussen 60% en 85%.

Rood vierkant voor CPU

Het gebruik is 85% of meer.

Witte cirkel voor CPU

Er is geen statusinformatie beschikbaar.

Schijfgebruik

Symbool

Beschrijving

Groene cirkel voor schijf

Het gebruik is 90% of minder.

Geel vierkant voor schijf

Het gebruik is tussen 90% en 95%.

Rood vierkant voor schijf

Het gebruik is 95% of meer.

Witte cirkel voor schijf

Er is geen statusinformatie beschikbaar.

Vrij geheugen

Symbool

Beschrijving

Groene cirkel voor geheugen

Minder dan 80% van het beschikbare geheugen is in gebruik.

Geel vierkant voor geheugen

Tussen 80% en 95% van het beschikbare geheugen is in gebruik.

Rood vierkant voor geheugen

Minder dan 95% van het beschikbare geheugen is in gebruik.

Witte cirkel voor geheugen

Er is geen statusinformatie beschikbaar.