Het hoofdvenster van Remote Desktop
Boven in het hoofdvenster van Remote Desktop bevindt zich een aanpasbare knoppenbalk. In de navigatiekolom…

Rapportvenster
In de onderstaande tabel worden de knoppen beschreven die beschikbaar zijn in de knoppenbalk van…

Taakvenster
Klik op een taak om taakparameters in te stellen of de taak te bevestigen.

Het observatie- en besturingsvenster
Als u een afzonderlijke client zowel observeert als bestuurt, krijgt u voor observatie en besturing…

Observatievenster bij observatie van meerdere clients
Wanneer u meerdere clients tegelijkertijd observeert, worden alle clients in hetzelfde venster weergegeven. Als u…