Het hoofdvenster van Remote Desktop

Boven in het hoofdvenster van Remote Desktop bevindt zich een aanpasbare knoppenbalk.

In de navigatiekolom aan de linkerkant worden groepen lijsten, taken en scanners weergegeven. Selecteer een onderdeel om het in het gedeelte aan de rechterkant te bekijken.

Afbeelding van het hoofdvenster

Voeg de onderdelen die u het meest gebruikt toe aan de knoppenbalk. Zie De knoppenbalk van Remote Desktop aanpassen voor informatie.

Het symbool naast elk onderdeel in de navigatiekolom geeft aan welk type onderdeel, lijst of groep het betreft.

Symbool

Beschrijving

Lijst 'Alle computers'

Lijst 'Alle computers'

Een lijst met alle clientcomputers die u kunt beheren. U kunt een computer pas beheren als deze in de lijst 'Alle computers' is opgenomen. Als u een licentie voor tien clients hebt, kan de lijst 'Alle computers' maximaal tien computers bevatten.

Aangepaste computerlijst

Computerlijst

Een lijst met computers die u aanmaakt. Elke lijst is een subset van de clientcomputers in de lijst 'Alle computers'. Als u een computer aan een computerlijst toevoegt, wordt de computer ook aan de lijst 'Alle computers' toegevoegd.

Slimme computerlijst

Slimme lijst

Een lijst met clientcomputers in de lijst 'Alle computers' die aan de opgegeven criteria voldoen. Slimme lijsten worden voortdurend bijgewerkt op basis van uw criteria.

Groepsmap

Groepsmap

U kunt lijsten, taken en scanners ordenen door middel van groepen. Groepen zien eruit als mappen en kunnen worden samengevouwen om de inhoud van de groep te verbergen.

Knop Scanner

Scanner

U kunt een scanner gebruiken om de clients te zoeken die u aan de lijst 'Alle computers' wilt toevoegen. U kunt nieuwe scanners aanmaken en deze aan uw wensen aanpassen.

Lijst 'Taakserver'

Lijst 'Taakserver'

Een lijst met taken die zijn gedelegeerd aan de taakserver en niet vanuit het programma worden uitgevoerd. Wanneer een taak succesvol is uitgevoerd op alle doelcomputers, wordt de taak voorzien van het label 'Voltooid'.

Lijst 'Actieve taken'

Lijst 'Actieve taken'

Een lijst met alle actieve of in de wachtrij geplaatste taken die nog niet zijn gestart, met uitzondering van de taken die aan uw taakserver zijn gedelegeerd.

Lijst 'Geschiedenis'

Lijst 'Geschiedenis'

Een lijst met de meest recent uitgevoerde taken, zoals gedefinieerd in het voorkeurenvenster van Remote Desktop. U kunt een taak bekijken door dubbel op de taak te klikken. Als een taak is voltooid (ongeacht of de taak is geslaagd of is mislukt), wordt de taak verplaatst naar de lijst 'Geschiedenis'.

Lijst 'Taak voltooid'

Het taakstatussymbool

Met dit symbool wordt de huidige status van de taak aangegeven.

Clientstatussymbool

Clientstatussymbool

Met dit symbool wordt de status van een clientcomputer aangegeven. Zie Symbolen voor clientstatus.