Het observatie- en besturingsvenster

Als u een afzonderlijke client zowel observeert als bestuurt, krijgt u voor observatie en besturing hetzelfde venster te zien. Om te schakelen tussen besturen en observeren, klikt u op Knop voor schakelen tussen besturen en observeren linksboven in het venster.

Weergave van het observatie- en besturingsvenster

Om de grootte van het venster te wijzigen, sleept u de regelaar in de rechterbenedenhoek. Zie de onderstaande tabel voor informatie over de regelaars in het venster.

Knop

Beschrijving

Knop voor schakelen tussen besturen en observeren

Schakelen tussen het besturen en observeren van de externe client.

Knop voor delen van scherm

Het toetsenbord, het trackpad of de muis delen (of het delen ervan stoppen).

Knop voor passend weergeven

Het clientvenster passend in het observatie- en besturingsvenster of schermvullend weergeven.

Knop voor vergrendelen/ontgrendelen

Het clientscherm vergrendelen of ontgrendelen. Wanneer het clientscherm is vergrendeld, wordt op het clientscherm een hangslot weergegeven, maar kunt u het bureaublad van de client wel gewoon bekijken.

Knop voor maken van schermafbeelding

Een afbeelding van het clientscherm maken en deze afbeelding op de beheerderscomputer bewaren met de geselecteerde beeldkwaliteit.

Knop voor delen van klembord

Het klembord delen tussen de beheerderscomputer en de clientcomputers.

Knop voor overbrengen van inhoud klembord van client naar beheerder

De inhoud van het klembord van de clientcomputer overbrengen naar het klembord van de beheerder.

Knop voor overbrengen van inhoud klembord van beheerder naar client

De inhoud van het klembord van de beheerderscomputer overbrengen naar het klembord van de client.