Rapportvenster

In de onderstaande tabel worden de knoppen beschreven die beschikbaar zijn in de knoppenbalk van een rapportvenster.

Knop

Beschrijving

Tabblad 'Rapportcategorie'

Rapportcategorieknoppen

Klik hierop om te schakelen tussen subcategorieën.

Printerknop

Afdrukken

De gegevens in het rapportvenster afdrukken als opgemaakt rapport.

Knop voor exporteren van rapport

Exporteer

Het rapport bewaren in een bestand met platte tekst.

Knop 'Open selectie'

Open selectie

Het geselecteerde onderdeel in het rapport openen op de clientcomputer.

Knop voor kopiëren naar huidige locatie

Kopieer naar deze computer

De geselecteerde onderdelen naar de computer van de beheerder kopiëren.

Knop voor verwijderen van onderdeel

Verwijder selectie

Het geselecteerde onderdeel in het rapport verwijderen van de clientcomputer.

Systeemrapportvenster
Venster 'Software zoeken'