Werkwijze voor het verzamelen van rapportgegevens
Werkwijze voor het verzamelen van gegevens Wanneer u de Remote Desktop-beheerderscomputer voor het eerst configureert…

Bestanden zoeken
U kunt op naam of op inhoud zoeken naar bestanden op clientcomputers. Onderdelen zoeken met…

Bestandsrapporten aanmaken
U kunt rapporten aanmaken om de bestanden op client- en beheerderscomputers te vergelijken. Een rapport…

Rapporten over het computergebruik aanmaken
U kunt rapporten aanmaken met een overzicht van de historische inloggegevens en het programmagebruik van…

Hardwarerapporten aanmaken
U kunt rapporten aanmaken over het hardwaregebruik van clientcomputers, met gegevens zoals serienummers, netwerkinterfaces, USB-apparaten…

Een rapport over de netwerkreactietijd aanmaken
Met Remote Desktop kunt u testen wat de reactietijd van het netwerk tussen uw beheerderscomputer…

Rapporten aanmaken met een taakserver
U kunt uw rapportgegevens op een speciale taakserver verzamelen als u over nog een Remote…

Rapporten exporteren
U kunt rapporten bijvoorbeeld naar een andere beheerder versturen of importeren in een database, spreadsheet…

Automatisch rapportgegevens aanmaken
Wanneer u een rapport aanmaakt, kan in Remote Desktop nieuwe, bijgewerkte informatie worden verzameld of…