Bestanden zoeken

U kunt op naam of op inhoud zoeken naar bestanden op clientcomputers.

Onderdelen zoeken met Spotlight

Met Spotlight kunt u naar onderdelen op de clientcomputers zoeken. Als u informatie wenst over het zoeken met Spotlight, klikt u op het Help-menu in de Finder en zoekt u naar 'Spotlight'.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

  Het is niet mogelijk om met Spotlight te zoeken op offline-clientcomputers.

 2. Kies 'Interactie' > 'Zoek met Spotlight'.

 3. Geef aan waar u wilt zoeken:

  Computer: Zoeken op elk volume dat op de geselecteerde computers is aangesloten.

  Opstartschijf: Alleen zoeken op de volumes waarmee de geselecteerde computers worden opgestart.

  Thuismap: Zoeken in de thuismap van de gebruiker die momenteel is ingelogd.

  Map: Zoeken in de map die u opgeeft met de padnaam, bijvoorbeeld '/Applications' of '/Users/Admin/Documents'.

 4. Geef de zoekterm op in het veld rechts van de knoppenbalk en druk op de Return-toets.

 5. Bekijk de resultaten. U kunt de volgende taken uitvoeren:

  Open selectie: De geselecteerde onderdelen openen op de clientcomputer.

  Kopieer naar deze computer: De geselecteerde onderdelen kopiëren naar de beheerderscomputer.

  Verwijder selectie: De geselecteerde onderdelen verwijderen van de clientcomputer.

  Met het veld 'Filter' onder in het venster kunt u de inhoud van de lijst filteren op de naam van het bestand, de naam van de computer, de bewerkingsdatum of het type document.

Een rapport 'Zoekacties in bestanden' genereren

Met het rapport 'Zoekacties in bestanden' kunt u zoeken naar maximaal 32.000 onderdelen op geselecteerde computers. Deze onderdelen kunnen bestanden, mappen of programma's zijn. U kunt echter alleen zoeken naar onderdelen die toegankelijk (of zichtbaar) zijn in de Finder.

Met dit rapport kunt u achterhalen hoeveel exemplaren van een bepaald programma in gebruik zijn, om er zeker van te zijn dat het gebruik conform de licentieovereenkomst is.

De zoekparameters voor Remote Desktop wijken enigszins af van de zoekparameters voor het commando 'Zoek' in de Finder. Met Remote Desktop wordt bijvoorbeeld niet gezocht op zichtbaarheid of op label of tag.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Zoekacties in bestanden'.

 3. Gebruik de venstermenu's onder 'Zoek naar onderdelen die aan de volgende voorwaarden voldoen' om op te geven waarnaar u wilt zoeken.

  • Om op datum te zoeken, voert u de datum in zoals u normaal typt. Bijvoorbeeld: 'vandaag', '1 juli 2013' of '27-1-2013'.

  • Om een zoekactie met jokertekens uit te voeren, kiest u 'met jokerteken (*) is' uit het middelste venstermenu en gebruikt u "*" als jokerteken. Zo komt bijvoorbeeld "g*g" overeen met "goudenkoets.jpeg" of "galavoorstelling".

 4. Kies wat er in het rapport moet worden weergegeven.

  Zie Rapportvelddefinities voor informatie.

 5. Klik op 'Zoek'.

 6. Bekijk het rapport. U kunt de volgende taken uitvoeren:

  Druk af: Het rapport afdrukken.

  Exporteer: Het rapport bewaren in een bestand.

  Open selectie: De onderdelen openen op de clientcomputer.

  Kopieer naar deze computer: De onderdelen kopiëren naar de beheerderscomputer.

  Verwijder selectie: De onderdelen verwijderen van de clientcomputer.