Bestandsrapporten aanmaken

U kunt rapporten aanmaken om de bestanden op client- en beheerderscomputers te vergelijken.

Een rapport over softwareverschillen genereren

Met het rapport over softwareverschillen kunt u verouderde of niet-standaardversies van programma's opsporen. Voor dit rapport worden de programma's, lettertypen en geïnstalleerde pakketten op de clientcomputers en beheerderscomputer met elkaar vergeleken. In het rapport worden de versie en locatie van de onderdelen vermeld en worden de verschillen daartussen aangegeven.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Softwareverschil'.

 3. Selecteer het type software dat u wilt vergelijken.

  Programma's: Alle uitvoerbare programma's worden met elkaar vergeleken. Niet-gebundelde Java-programma's (.jar) en commandoregeltools worden niet opgenomen.

  Als u alleen programma's wilt vergelijken die zich in een bepaalde map op de beheerderscomputer bevinden, kiest u een map uit het venstermenu 'Beperk lokale zoekacties tot'.

  Lettertypen: Alle lettertypen in de mappen '/Bibliotheek/Fonts/' en '/Systeem/Bibliotheek/Fonts/', evenals de lettertypen in de lettertypemap van de ingelogde gebruiker, worden met elkaar vergeleken.

  Geïnstalleerde pakketten: Alle ontvangen pakketten in '/Bibliotheek/Receipts/' worden met elkaar vergeleken.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Maak rapport aan'.

 6. Bekijk het rapport en gebruik de knoppen in de knoppenbalk om het volgende te doen:

  Druk af: Het rapport afdrukken.

  Exporteer: Het rapport bewaren in een bestand.

  Open selectie: De onderdelen openen op de clientcomputer.

  Kopieer naar deze computer: De onderdelen kopiëren naar de beheerderscomputer.

  Verwijder selectie: De onderdelen verwijderen van de clientcomputer.

  In de kolom met verschillen wordt het volgende aangegeven:

  • Extra geeft aan dat het programma alleen op de clientcomputer aanwezig is.

  • Niet geïnstalleerd geeft aan dat het programma alleen op de beheerderscomputer aanwezig is.

  • Oudere versie geeft aan dat het programma op de clientcomputer ouder is.

  • Nieuwere versie geeft aan dat het programma op de clientcomputer nieuwer is.

Een rapport over softwareversies genereren

In het rapport over softwareversies worden de versies vergeleken van programma's op client- en beheerderscomputers. U kunt maximaal tien programma's selecteren om te vergelijken.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Softwareversie'.

 3. Selecteer in de lijst met programma's de software die u wilt vergelijken.

  Als het programma niet in de lijst voorkomt, klikt u op de knop met het plusteken Knop met het plusteken om het programma te zoeken.

  U kunt niet-gebundelde Java-programma's (.jar) en commandoregelvoorzieningen niet selecteren.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Maak rapport aan'.

 6. Bekijk het rapport. U kunt de volgende taken uitvoeren:

  Druk af: Het rapport afdrukken.

  Exporteer: Het rapport bewaren in een bestand.

  Open selectie: De onderdelen openen op de clientcomputer.

  Kopieer naar deze computer: De onderdelen kopiëren naar de beheerderscomputer.

  Verwijder selectie: De onderdelen verwijderen van de clientcomputer.