Een rapport over de netwerkreactietijd aanmaken

Met Remote Desktop kunt u testen wat de reactietijd van het netwerk tussen uw beheerderscomputer en de clientcomputers is.

Met het rapport kunt u bepalen of het mislukken van taken, zoals 'Kopieer onderdelen', te wijten is aan overbelasting van een bepaald subnet.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Netwerktest'.

 3. Selecteer de volgende opties:

  • Kies uit het venstermenu 'Pakketten' ('Totaal aantal te versturen pakketten') het aantal te versturen pakketten.

  • Geef in het venstermenu 'Interval' ('Interval tussen pakketten') aan hoe vaak de pakketten moeten worden verstuurd.

  • Geef in het venstermenu 'Time-out' ('Time-out pakketten') aan hoelang moet worden gewacht voordat een pakket als verloren moet worden aangemerkt.

 4. Klik op 'Haal rapport op'.

Suggesties voor het evalueren van de netwerkprestaties op basis van dit rapport:

 • Het aantal tussenliggende routers kan invloed hebben op de tijd die verstrijkt voordat de pakketten worden geretourneerd.

 • Wanneer u de tijden evalueert, moet u de tijden vergelijken met de tijden van een computer in hetzelfde subnet of in een gebied met hetzelfde aantal tussenliggende routers.

 • Als de maximale retourneringstijd van een pakket significant langer is dan voor andere computers in hetzelfde subnet, is het mogelijk de computer die het probleem veroorzaakt.

 • Als een bepaalde computer een groot aantal verloren pakketten heeft, kan er een probleem zijn met de netwerkverbinding.

 • Als meerdere computers in hetzelfde subnet veel verloren pakketten te zien geven, kan er een probleem zijn met een tussenliggende router of switch.