Hardwarerapporten aanmaken

U kunt rapporten aanmaken over het hardwaregebruik van clientcomputers, met gegevens zoals serienummers, netwerkinterfaces, USB-apparaten en Thunderbolt-apparaten. Met behulp van deze rapporten krijgt u inzicht in de mogelijkheden van uw clientcomputers (bijvoorbeeld welke computers de snelste processor hebben) en de verbeterpunten (welke computers bijvoorbeeld meer geheugen of opslagruimte nodig hebben).

Volledige systeeminformatie opvragen

Het rapport met het systeemoverzicht bevat informatie over de hardware van een clientcomputer. Het rapport met het systeemoverzicht bevat informatie over onder andere de hardware, systeemsoftware, beeldschermen, netwerken en externe apparaten van een computer. Zie Rapportvelddefinities voor informatie.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Systeemoverzicht'.

 3. Schakel onderdelen in of uit.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Haal rapport op'.

Computerinformatie instellen

Via clientcomputers kunnen opmerkingen of notities worden verstuurd als aanvulling op de rapporten met het systeemoverzicht.

 1. Open Systeemvoorkeuren op de clientcomputer en klik vervolgens op 'Delen'.

 2. Selecteer 'Extern beheer' in het paneel 'Delen'.

 3. Klik op 'Computerinstellingen'.

 4. Voer de gewenste opmerkingen of notities in de velden bij 'Computerinformatie' in.

 5. Klik op 'OK'.

Serienummers opvragen

In het rapport met het systeemoverzicht kunt u de serienummers van uw clientcomputers weergeven.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Systeemoverzicht'.

 3. Selecteer in het gedeelte 'Computer' de optie 'Serienummer' en schakel alle andere onderdelen uit.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Haal rapport op'.

Opslaggegevens opvragen

Het rapport over opslag bevat gegevens over de interne opslagapparatuur van clientcomputers, zoals de hardwarespecificaties, het aantal volumes, het bestandssysteem dat op de volumes is geïnstalleerd en gegevens over reservekopieën. Zie Rapportvelddefinities voor meer rapportopties. Algemene informatie over de interne USB-apparaten kunt u ook vinden in het gedeelte over opslag in het rapport met het systeemoverzicht.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Opslag'.

 3. Selecteer de onderdelen die u in het rapport wilt opnemen.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Haal rapport op'.

In het veld 'Bevoegdheden' ziet u of voor een volume eigenaarsbevoegdheden zijn ingeschakeld.

Informatie over Thunderbolt-apparaten opvragen

Het rapport over Thunderbolt-apparaten bevat het totale aantal Thunderbolt-apparaten dat is verbonden met de clientcomputer. Zie Rapportvelddefinities voor meer rapportopties.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Systeemoverzicht'.

 3. Klik op het driehoekje naast 'Apparaten' (onder de lijst 'Alle velden').

 4. Selecteer 'Aantal Thunderbolt-apparaten'.

 5. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 6. Klik op 'Haal rapport op'.

Informatie over USB-apparaten opvragen

Het rapport over USB-apparaten bevat informatie over USB-apparaten die op de clientcomputer zijn aangesloten. In dit rapport wordt onder meer informatie verzameld over het product, de leverancier, de apparaatsnelheid en de busvoeding. Zie Rapportvelddefinities voor meer rapportopties. Algemene informatie over de aangesloten USB-apparaten kunt u ook vinden in het gedeelte 'Apparaten' van het rapport met het systeemoverzicht.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'USB-apparaten'.

 3. Selecteer de onderdelen die u in het rapport wilt opnemen.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Haal rapport op'.

Informatie over netwerkinterfaces ophalen

Het netwerkinterfacerapport bevat informatie over alle netwerkinterfaces, waaronder gedetailleerde netwerkgegevens, uitvoergegevens en statistieken van clientcomputers.

Zie Rapportvelddefinities voor meer rapportopties. Algemene informatie over netwerkinstellingen kunt u ook vinden in de gedeelten 'Netwerk' en 'AirPort' van het rapport met het systeemoverzicht.

Aan de hand van dit rapport kunt u problemen oplossen die verband houden met netwerkfouten, defecte netwerkapparatuur of een langzame netwerkverbinding, en de netwerkinstellingen van de clientcomputers onderzoeken. Alle statistieken worden vernieuwd zodra de client opnieuw wordt opgestart.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Netwerkinterfaces'.

 3. Selecteer de gegevens die u wilt verzamelen.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Maak rapport aan'.

Informatie over het geheugen ophalen

Het geheugenrapport bevat gegevens over het geheugen dat in een clientcomputer is geïnstalleerd, waaronder de sleufaanduiding, de grootte, het type en de snelheid van elke geheugenmodule.

Aan de hand van geheugenrapporten kunt u computerbronnen beheren, hardwareproblemen oplossen of bepalen welke clientcomputer geschikt is voor het uitvoeren van een programma of taak waarvoor veel geheugen vereist is. Zie Rapportvelddefinities voor meer rapportopties. Algemene informatie over het systeemgeheugen kunt u ook vinden in het gedeelte 'Computer' van het rapport met het systeemoverzicht.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Geheugen'.

 3. Selecteer de gegevens die u wilt verzamelen.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Haal rapport op'.