Rapporten exporteren

U kunt rapporten bijvoorbeeld naar een andere beheerder versturen of importeren in een database, spreadsheet of tekstverwerker om ze verder te analyseren of te ordenen. U kunt bepaalde rapporten gebruiken als invoerbestanden voor netwerkscanners. Benader de SQL-database van het rapport rechtstreeks met uw eigen tools of programma's voor het uitvoeren van SQL-query's, of gebruik standaardquery's voor SQL-databases om andere programma's of databases te integreren.

 1. Maak een rapport aan en haal het rapportvenster naar de voorgrond.

 2. Sorteer het rapport door de kolom te selecteren waarop u wilt sorteren.

  De rapportrijen worden geëxporteerd in de volgorde waarin ze op het moment van exporteren zijn gesorteerd.

 3. Als u niet het hele rapport wilt exporteren, selecteert u de rijen die u wilt exporteren.

 4. Kies 'Archief' > 'Exporteer venster'.

 5. Geef een naam op voor het bestand en geef aan waar u het bestand wilt bewaren.

 6. Selecteer een tekstcodering:

  Westers (Romeins): Het Romeinse alfabet gebruiken.

  Unicode (UTF-8): Bevat geen tekens uit een Aziatische taal (zoals Chinees of Japans).

  Unicode (UTF-16): Tekens uit een Aziatische taal gebruiken.

 7. Selecteer een veldscheidingsteken:

  Tab: Hiermee wordt een tabteken tussen kolomwaarden ingevoegd.

  Komma: Hiermee wordt een komma tussen kolomwaarden ingevoegd.

 8. Als u alleen bepaalde rijen wilt exporteren, selecteert u 'Exporteer alleen geselecteerde onderdelen'.

 9. Klik op 'Bewaar'.