Rapporten over het computergebruik aanmaken

U kunt rapporten aanmaken met een overzicht van de historische inloggegevens en het programmagebruik van een gebruiker.

Een rapport met gebruikersgeschiedenis genereren

Het rapport met de gebruikersgeschiedenis bevat de computernaam, de gebruikersnaam, de inlog- en uitlogtijden en informatie over de manier waarop de gebruiker is ingelogd. Op de client worden maximaal dertig dagen aan gegevens bewaard.

Wanneer meerdere gebruikers zijn ingelogd met snelle gebruikersoverschakeling, kan dat tegenstrijdige rapporten tot gevolg hebben. Wanneer een tweede of derde gebruiker inlogt op een computer, valt namelijk niet meer te zeggen welke gebruiker de actieve gebruiker is. In dat geval geeft de duur van de sessie mogelijk niet het werkelijke gebruik weer en overlappen de inlog- en uitlogtijden.

De gegevens voor het rapport met de gebruikersgeschiedenis worden standaard verzameld. Als u echter een oudere versie van Remote Desktop hebt bijgewerkt, moet u het rapportagebeleid op de clients wijzigen om het verzamelen van gegevens expliciet in te schakelen. Zie Automatisch rapportgegevens aanmaken voor instructies.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Gebruikersgeschiedenis'.

 3. Geef het datumbereik op.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Maak rapport aan'.

 6. Bekijk het rapport. U kunt de volgende taken uitvoeren:

  Druk af: Het rapport afdrukken.

  Exporteer: Het rapport bewaren in een bestand.

  Als bij 'Inlogtype' de vermelding 'console' staat en bij 'Host voor extern inloggen' de vermelding 'localhost', is de gebruiker lokaal ingelogd. In alle andere gevallen is de gebruiker extern ingelogd met behulp van een commandoregeltool als ssh. Bij 'Host voor extern inloggen' wordt dan het IP-adres weergegeven vanwaar de externe gebruiker is ingelogd.

Een rapport over programmagebruik aanmaken

In het rapport over het programmagebruik ziet u welke programma's op een client actief waren, het tijdstip waarop de programma's zijn geopend en gestopt, en de persoon die de programma's heeft geopend. Er worden maximaal dertig dagen aan clientgegevens bewaard.

 1. Selecteer een computerlijst in het Remote Desktop-venster en selecteer vervolgens een of meer computers.

 2. Kies 'Rapportage' > 'Programmagebruik'.

 3. Selecteer het datumbereik.

 4. Als u een rapport met nieuwe gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' in. Als u een rapport met alleen bewaarde gegevens wilt aanmaken, schakelt u 'Bouw gegevens voor rapport opnieuw op' uit.

 5. Klik op 'Maak rapport aan'.

 6. Bekijk het rapport. U kunt de volgende taken uitvoeren:

  Druk af: Het rapport afdrukken.

  Exporteer: Het rapport bewaren in een bestand.