Werkwijze voor het verzamelen van rapportgegevens

Werkwijze voor het verzamelen van gegevens

Wanneer u de Remote Desktop-beheerderscomputer voor het eerst configureert met de configuratie-assistent, wordt een standaardrapportagebeleid ingesteld. Hiermee wordt vastgelegd welke typen gegevens worden verzameld en wanneer.

Telkens wanneer u een computer toevoegt, kunt u het standaardrapportagebeleid voor de computer toepassen door het aankruisvak 'Pas standaardbeleid voor offlinerapportage toe' in te schakelen. Als voor de computer echter al een Remote Desktop-rapportagebeleid is ingesteld, wordt het rapportagebeleid van de beheerder genegeerd.

  • Om het standaardrapportagebeleid van de beheerder te wijzigen, kiest u 'Remote Desktop' > 'Voorkeuren' en klikt u op 'Rapportage'.

  • Om het rapportagebeleid voor een clientcomputer te wijzigen, selecteert u de computer, kiest u 'Archief' > 'Toon info' en klikt u op 'Rapportage'. (U kunt het beleid voor meerdere computers tegelijk instellen door de gewenste computers te selecteren en 'Archief' > 'Toon info' te kiezen.)

U kunt een aangepast rapportagebeleid aanmaken voor clientcomputers. Met een aangepast rapportagebeleid kunt u gegevens van bepaalde clients volgens een apart tijdschema verzamelen, of het verzamelen van bepaalde typen gegevens voor die clients in- of uitschakelen.

Zie Automatisch rapportgegevens aanmaken voor informatie over het instellen van het rapportagebeleid.

Opslaglocatie voor rapportgegevens

U kunt zelf aangeven waar u rapportgegevens wilt bewaren:

  • U kunt de gegevens bewaren op de computer van de Remote Desktop-beheerder (dit is de standaardinstelling).

  • U kunt Remote Desktop installeren op een computer en de computer configureren als taakserver. Met de taakserver kunt u rapportgegevens verzamelen of pakketten installeren op offlinecomputers zodra ze weer verbinding met het netwerk hebben. Ook kunt u computers volgen die een dynamisch IP-adres hebben.

Als u een taakserver gebruikt om rapportgegevens te verzamelen, worden de rapportgegevens opgeslagen in de SQL-database (Structured Query Language) van de taakserver.

Opslaglocatie voor rapportgegevens

Zie Een externe taakserver configureren en Rapporten aanmaken met een taakserver voor informatie.

Tijdstip voor het verzamelen van rapportgegevens

Als het standaardrapportagebeleid is ingeschakeld, worden de rapportgegevens dagelijks om 12.00 uur 's middags verzameld. U kunt voor elke computer echter een aangepaste planning maken voor het verzamelen van rapportgegevens. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen alleen gegevens te verzamelen op de dagen dat u de rapporten maakt.

Zie Automatisch rapportgegevens aanmaken voor informatie.

Opmerkingen bij bandbreedte

Het genereren van nieuwe rapportgegevens vereist weinig processortijd op de clientcomputer. De netwerksnelheid kan er wel onder lijden als alle clients tegelijkertijd rapportgegevens versturen. U kunt op de volgende manieren de gevolgen voor de netwerksnelheid beperken:

  • Per computergroep een aparte planning maken voor het verzamelen van rapportgegevens.

  • Het verzamelen van systeemgegevens uitschakelen op clients waarvan u geen systeemgegevens nodig hebt. Systeemgegevens zijn nodig voor het netwerkinterfacerapport en het netwerktestrapport. Omdat clients op hun netwerk moeten nagaan hoeveel netwerkinterfaceverbindingen er zijn, heeft het verzamelen van gegevens voor deze rapporten de grootste gevolgen voor de netwerksnelheid.