Computerlijsten beheren

Remote Desktop toont computers in lijsten in het hoofdgedeelte van het Remote Desktop-venster.

U kunt computers toevoegen aan een computerlijst en deze computers vervolgens groepsgewijs observeren of andere beheertaken voor de computers uitvoeren. Als u beheertaken uitvoert voor een computerlijst, worden alle taken uitgevoerd op elke computer in de lijst.

De standaardcomputerlijst wordt de lijst 'Alle computers' genoemd. Dit is een volledige lijst van alle mogelijke clients die u hebt gevonden en geverifieerd. U kunt zoveel lijsten aanmaken als u wilt en computers aan meerdere lijsten toevoegen. U kunt computers op elke gewenste manier groeperen, bijvoorbeeld op basis van locatie, functionaliteit, hardwareconfiguratie en zelfs label.

Een computerlijst aanmaken

U kunt specifieke, doelgerichte computerlijsten aanmaken op basis van de lijst 'Alle computers'.

 1. Selecteer de lijst 'Alle computers' in het Remote Desktop-venster.

 2. Selecteer de computers die u aan de lijst wilt toevoegen.

 3. Kies 'Archief' > 'Nieuwe lijst van selectie'.

 4. Geef een naam op voor de computerlijst.

  U kunt ook 'Archief' > 'Nieuwe lijst' kiezen om een lege lijst aan te maken. Sleep vervolgens computers uit de lijst 'Alle computers', of uit de scannerzoekresultaten, naar de lege lijst.

Een computerlijst verwijderen

U kunt computerlijsten en scannerlijsten die u hebt aangemaakt, ook verwijderen uit Remote Desktop.

 • Selecteer de lijst en kies 'Wijzig' > 'Verwijder'. U kunt ook op de Delete-toets drukken.

Computerlijsten weergeven en bewerken

 • Om alle computers in een lijst weer te geven, selecteert u de lijst in de navigatiekolom. Om een computerlijst in een afzonderlijk venster te openen, klikt u dubbel in de lijst.

 • Om de naam van een lijst te wijzigen, klikt u op de naam en typt u een nieuwe naam.

 • Om te wijzigen welke kolommen u ziet wanneer u een lijst bekijkt, klikt u met de Control-toets ingedrukt (of klikt u met de rechtermuisknop) op een kolomkop en kiest u de kolom die u wilt weergeven of verbergen. (Bij kolommen die worden weergegeven, staat een vinkje.) Om kolommen te herschikken, klikt u op een kolomkop en sleept u de kolomkop.

Een slimme lijst aanmaken

U kunt een slimme lijst aanmaken, waaraan automatisch computers worden toegevoegd op basis van door u geselecteerde criteria. Als u een slimme lijst aanmaakt, worden alle computers die aan de lijst 'Alle computers' (of een andere opgegeven lijst) zijn toegevoegd en aan uw criteria voldoen, automatisch toegevoegd aan de slimme lijst.

U kunt opgeven dat aan een of meer van de volgende criteria moet worden voldaan:

 • Naam

 • IP-adres

 • DNS-naam

 • Label

 • Remote Desktop-versie

 • Opstartvolume

 • Geïnstalleerde RAM

 • CPU-informatie

 • Computermodel

 • OS-versie

 • Computer staat in lijst

Om een slimme lijst aan te maken met de computers die in een of meer andere lijsten staan (afgezien van de lijst 'Alle computers'), selecteert u het criterium 'Computer staat in lijst' en geeft u de bronlijst op.

 1. Kies 'Archief' > 'Nieuwe slimme lijst'.

  U kunt ook op de knop met het plusteken Knop met het plusteken onder aan de navigatiekolom klikken en vervolgens 'Nieuwe slimme lijst' kiezen.

 2. Geef een naam op voor de slimme lijst.

 3. Geef aan of aan 'een of meer' of aan 'alle' criteria moet worden voldaan.

 4. Geef de criteria op met behulp van de venstermenu's en tekstvelden. Klik op de knop met het plusteken Knop met het plusteken om criteria toe te voegen.

 5. Klik op 'OK'.

Een slimme lijst wijzigen

U kunt slimme lijsten wijzigen.

 1. Selecteer de slimme lijst in de navigatiekolom van het Remote Desktop-venster.

 2. Kies 'Archief' > 'Wijzig slimme lijst'.

 3. Breng de gewenste wijzigingen aan. Zie "Een slimme lijst aanmaken" voor informatie over de opties die u kunt wijzigen.

Een computerlijst aanmaken op basis van bestaande lijsten

U kunt lijsten aanmaken met daarin de computers uit slimme lijsten en andere lijsten. De lijst die wordt aangemaakt, bevat de computers uit de bronlijsten. Er wordt echter niet aangegeven uit welke lijsten de computers afkomstig zijn.

 1. Maak vooraf de lijsten aan die als bron voor de nieuwe lijst moeten dienen.

 2. Maak een nieuwe slimme lijst aan door 'Archief' > 'Nieuwe slimme lijst' te kiezen.

 3. Geef in het dialoogvenster voor de slimme lijst op dat aan alle aangegeven criteria moet worden voldaan.

 4. Kies 'Computer staat in lijst' als eerste voorwaarde.

 5. Kies een bronlijst uit het venstermenu.

 6. Klik op de knop met het plusteken Knop met het plusteken om criteria toe te voegen.

 7. Herhaal stap 4 tot en met 6 en voeg voor elke bronlijst een afzonderlijke voorwaarde toe.

 8. Klik op 'OK'.

Computerlijsten kopiëren naar een nieuwe beheerderscomputer

U kunt uw bestaande computerlijsten kopiëren naar een nieuwe beheerderscomputer waarop Remote Desktop wordt uitgevoerd. Als u een computerlijst importeert of exporteert, worden de gebruikersnaam en het wachtwoord waarmee vanuit Remote Desktop bij de clientcomputers wordt ingelogd, niet geëxporteerd. Nadat u de computerlijst hebt geïmporteerd, moet u nog wel een identiteitscontrole laten uitvoeren op de clientcomputers.

Aan de hand van deze instructies kunt u alleen computerlijsten verplaatsen tussen beheerderscomputers waarop Remote Desktop 3.5 of hoger wordt uitgevoerd.

 1. Selecteer in het Remote Desktop-venster de lijst die u wilt kopiëren.

 2. Kies 'Archief' > 'Exporteer lijst'.

 3. Selecteer een naam en een locatie voor de geëxporteerde lijst.

  Standaard wordt de naam van de lijst als bestandsnaam gebruikt. Wanneer u de bestandsnaam wijzigt, wordt de naam van de lijst niet gewijzigd.

 4. Klik op 'Bewaar'.

  Op de opgegeven locatie wordt nu een .plist-bestand aangemaakt. Het in XML opgemaakte .plist-bestand bestaat uit platte tekst en kan worden bekeken met een teksteditor.

 5. Kopieer het geëxporteerde bestand naar de nieuwe beheerderscomputer.

 6. Open Remote Desktop op de nieuwe beheerderscomputer.

 7. Kies 'Archief' > 'Importeer lijst'.

 8. Selecteer de geëxporteerde lijst en klik op 'Open'.

U moet nu eerst inloggen bij de clientcomputers voordat u deze computers kunt beheren.