Extern beheer inschakelen

Om een clientcomputer te beheren, moet u extern beheer inschakelen voor die computer. U kunt dit doen door op elke computer naar 'Systeemvoorkeuren' te gaan of (als extern inloggen mogelijk is op de client) door een commando op de commandoregel in te voeren.

Voor elke clientcomputer kunt u ook voorkeuren instellen die de externe toegang beperken tot bepaalde gebruikers of taken. Daarnaast kunt u andere instellingen wijzigen, bijvoorbeeld voor de statusweergave van extern beheer in de menubalk of voor een wachtwoord dat moet worden ingevoerd om het scherm te kunnen besturen.

Als extern beheer is ingeschakeld, hebt u geen toegang tot de computer, maar kunt u wel bepalen wie er toegang tot de computer heeft. Nadat u extern beheer hebt ingeschakeld, definieert u Remote Desktop-beheerders voor de computer. Zie Toegangsbevoegdheden instellen voor informatie.

U kunt ook een aangepast installatieprogramma voor clients aanmaken waarmee extern beheer wordt ingeschakeld en voorkeuren en toegangsbevoegdheden worden ingesteld.

Extern beheer in- of uitschakelen via Systeemvoorkeuren

 1. Kies op de clientcomputer Apple-menu > 'Systeemvoorkeuren'.

 2. Klik op 'Delen'.

 3. Als u het symbool van een hangslot ziet, klikt u op het hangslot en voert u de gebruikersnaam en het wachtwoord in van een gebruiker met beheerdersbevoegdheden voor de computer.

 4. Schakel het aankruisvak 'Extern beheer' in of uit.

Extern beheer in- of uitschakelen via de commandoregel

U hebt beheerdersbevoegdheden nodig op de clientcomputer om deze taak te kunnen uitvoeren.

 • Voer het volgende commando in om extern beheer in te schakelen:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -activate -configure -access -on -restart -agent -privs -all

  Met dit commando krijgt iedere beheerder die Remote Desktop gebruikt, toestemming om met volledige toegangsbevoegdheden in te loggen bij de clientcomputer.

 • Voer het volgende commando in om extern beheer uit te schakelen en eerder beschikbare inlognamen ongeldig te maken:

  sudo /System/Library/CoreServices/RemoteManagement/ARDAgent.app/Contents/Resources/kickstart -deactivate