Taken controleren

U kunt de status van elke taak bijhouden, actieve taken stoppen of opnieuw starten, en voltooide taken weergeven.

De status van de huidige taak weergeven

 • Klik in de navigatiekolom van het Remote Desktop-venster op 'Actieve taken' en selecteer een taak.

De taakstatus automatisch in het hoofdvenster weergeven

 1. Kies 'Remote Desktop' > 'Voorkeuren' en klik op 'Taken'.

 2. Selecteer 'Verplaats de focus altijd naar de actieve taak'.

Een actieve taak stoppen, opnieuw starten of dupliceren

 1. Klik in de navigatiekolom van het Remote Desktop-venster op 'Actieve taken' en selecteer een taak.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • De taak stoppen: Klik op 'Stop'.

  • De taak opnieuw starten: Klik op 'Probeer opnieuw'.

  • De taak dupliceren: Kies 'Archief' > 'Dupliceer'.

   De taak wordt gekopieerd, met de bijbehorende instellingen.

Voltooide taken weergeven

Nadat een taak reacties van alle betrokken clientcomputers heeft ontvangen of nadat er een communicatietime-out is opgetreden, wordt de taak verplaatst naar de lijst 'Geschiedenis'.

 1. Klik in de navigatiekolom van het Remote Desktop-venster op 'Geschiedenis'.

 2. Om de geschiedenis in een nieuw venster weer te geven, kiest u 'Venster' > 'Taakgeschiedenis'.

Een script voor taakmelding inschakelen

U kunt een aangepast meldingsscript aanmaken en dit met Remote Desktop uitvoeren wanneer alle taken zijn voltooid. Het script moet een shellscript zijn, maar u kunt ook verschillende andere scriptomgevingen (zoals AppleScript) gebruiken met het commando osascript.

 1. Kies 'Remote Desktop' > 'Voorkeuren' en klik op 'Taken'.

 2. Selecteer 'Schakel script voor taakmelding in'.

 3. Kies de locatie van het script.

  Het standaardscript voor meldingen bevindt zich in /Bibliotheek/Application Support/Apple/Remote Desktop/Notify.