Taken plannen

U kunt elke taak waarbij in het venster de knop 'Planning' wordt weergegeven, plannen voor uitvoering op een ander tijdstip.

Een taak plannen

Een geplande taak kan alleen worden uitgevoerd als Remote Desktop is geopend.

 1. Klik in het taakvenster op de knop 'Planning'.

 2. Stel in wanneer en hoe vaak u de taak wilt uitvoeren.

 3. Om de taak herhaaldelijk te laten uitvoeren, klikt u op 'Herhaal om de' en stelt u vervolgens het herhalingsinterval in.

 4. Klik op 'OK'.

 5. Bewaar de taak op de plek waarin u deze wilt weergeven in het Remote Desktop-venster.

  Geplande taken verschijnen in de navigatiekolom aan de linkerkant van het hoofdvenster van Remote Desktop. Wanneer u een geautomatiseerde taak plant, wordt informatie over de geplande taak bewaard op de beheerderscomputer.

Geplande taken wijzigen of verwijderen

Informatie over het bewerken en verwijderen van bewaarde taken.

 1. Selecteer de bewaarde taak in de navigatiekolom van het Remote Desktop-venster.

 2. Voer een van de volgende handelingen uit:

  • Kies 'Wijzig' > 'Verwijder' of druk op de Delete-toets.

  • Breng wijzigingen aan in de taak (bijvoorbeeld wanneer of hoe vaak de taak moet worden uitgevoerd).