Informatie over Remote Desktop
Netwerkrichtlijnen, Tips en snelkoppelingen voor het werken met Remote Desktop, Het voorkeurenvenster van Remote Desktop, Wat is Remote Desktop?.

Remote Desktop configureren
De Remote Desktop-beheerderssoftware verwijderen, Computerlijsten beheren, Een zoekopdracht naar clientcomputers bewaren, Remote Desktop-clients toevoegen, Clientsoftware bijwerken, Extern beheer inschakelen, Een aangepast installatieprogrammapakket voor clients aanmaken, Remote Desktop installeren en configureren.

Beveiliging
Netwerkgegevens coderen voor kopieer- en installatietaken, Een rapport met beheerinstellingen ophalen, VNC-toegang en -besturing, Toegangsbevoegdheden instellen, Informatie over toegangsbevoegdheden.

Interactie met gebruikers
Extra beeldschermen van een VNC-server weergeven, Een computer configureren waarop VNC-software wordt uitgevoerd, Berichten versturen, Schermen delen met clientcomputers, Bepalen hoe u een computer bestuurt en observeert, Meerdere clientcomputers observeren, Eén clientcomputer besturen of observeren.

Computers beheren
Commando’s op afstand uitvoeren, Een scherm vergrendelen of ontgrendelen, Een computer in de sluimerstand zetten, uitzetten, uitloggen of opnieuw opstarten, Voorkeuren instellen op clientcomputers, Bestanden en programma’s beheren, Software bijwerken, Software installeren, Bestanden kopiëren.

Rapporten aanmaken
Automatisch rapportgegevens aanmaken, Rapporten exporteren, Rapporten aanmaken met een taakserver, Een rapport over de netwerkreactietijd aanmaken, Hardwarerapporten aanmaken, Rapporten over het computergebruik aanmaken, Bestandsrapporten aanmaken, Bestanden zoeken, Werkwijze voor het verzamelen van rapportgegevens.

Taken beheren
Een externe taakserver configureren, Taaksjablonen aanmaken en gebruiken, Taken bewaren, Taken plannen, Taken controleren, Informatie over taken.

Meer informatiebronnen
Rapportvelddefinities, Informatie over systemsetup, Informatie over networksetup, Informatie over kickstart, SQLite, Automator-informatiebronnen, AppleScript-informatiebronnen, Kopieeropties, Remote Desktop-vensters, Remote Desktop-symbolen.